Metylacja DNA genu insulinopodobnego czynnika wzrostu 2 w komórkach trofoblastu wydłużonego zarodka bydła

Metylacja DNA jest niezbędnym znacznikiem epigenetycznym dla rozwoju zarodka i może być podatna na czynniki środowiskowe, takie jak warunki <i>in vitro</i>. Celem tego badania była weryfikacja wpływu hodowli <i>in vitro</i> do dnia (D) 14 rozwoju na wielkość zarodka i wzorzec metylacji DNA insulinopodobnego czynnika wzrostu <i>2< /i> (<i>IGF2</i>)-wdrukowany gen. Aby to osiągnąć, wyprodukowaliśmy zarodki bydlęce całkowicie […]

Continue Reading