Przepuszczalne przez błony, bioaktywowalne pochodne kumaryny do znakowania w komórkach

Dostarczanie fluoroforów o małych cząsteczkach z minimalną kompartmentalizacją jest obecnie jednym z najbardziej krytycznych problemów technicznych w znakowaniu wewnątrzkomórkowym. Tutaj przedstawiamy sulfonowane i fosfonowane barwniki kumaryny, demonstrujemy szybkie wnikanie do komórek poprzez podejście prolekowe i wykazujemy brak interakcji z błonami, organellami lub innymi przedziałami . Barwniki nie wykazują określonej lokalizacji i są równomiernie rozmieszczone w komórkach. Nasze fluorogenne, klikalne pochodne fosfonianowe z powodzeniem znakowały cele modelowe w nienaruszonych komórkach, a wzrost jasności po reakcji kliknięcia był około 60-krotny.

Niniejsze badanie ocenia wydajność lokalnie opracowanej ceramicznej membrany ultrafiltracyjnej (UF) w procesie laboratoryjnego bioreaktora membranowego (MBR) do oczyszczania rzeczywistych ścieków z garbarni o różnym obciążeniu organicznym (1500-6000 mg/L).

Membrana UF została przygotowana przez powlekanie glinką bentonitową na rurowym nośniku makroporowatym glina-tlenek glinu. Powierzchnię membrany scharakteryzowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera, dyfrakcji rentgenowskiej, spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich, adsorpcji-desorpcji BET, pomiaru kąta zwilżania i mikroskopii sił atomowych.

 • W procesie bocznego strumienia MBR jako źródło osadu czynnego zastosowano osad ściekowy z lokalnej oczyszczalni ścieków o stałym czasie retencji osadu wynoszącym 30 dni. Filtrację membranową przeprowadzono w trybie przepływu krzyżowego przy użyciu jednokanałowego modułu membranowego.
 • Narzędzie do modelowania sztucznej sieci neuronowej (ANN) zostało wykorzystane do analizy wpływu różnych niezależnych zmiennych wejściowych, a mianowicie hydraulicznego czasu retencji (4-10 h), stężenia zawiesiny mieszanej cieczy (MLSS) (2-8 g/L), oraz stężenie wpływającego ChZT (1500-6000 mg/L) po usunięciu ChZT (%) metodą propagacji wstecznej ze sprzężeniem do przodu.
 • Badanie membranowe przeprowadzono przy ciśnieniu transmembranowym 4,3 bara i szybkości przepływu zasilającego 7,5 l/min w celu zaobserwowania deklinacji strumienia i zanieczyszczenia membrany UF w czasie. Średnie stężenia ChZT i BZT uzyskane w oczyszczonym ścieku wyniosły odpowiednio 147,56 i 31 mg/L, a stężenie chromu < 0,1 mg/L; w związku z tym stwierdzono, że jakość oczyszczonych ścieków jest odpowiednia do celów recyklingu przemysłowego, poza bezpiecznym odprowadzaniem do środowiska.
 • Podjęto dogłębne badania w celu zrozumienia mechanizmu usuwania w procesie MBR, charakteru i zakresu zanieczyszczenia membrany, zmian w morfologii membrany UF, zwilżalności powierzchni i topologii powierzchni poprzez szczegółową charakterystykę powierzchni membrany przed i po membranie. -filtrowanie.
 • Baterie przepływowe Redox (RFB) wyróżniają się jako obiecujący system magazynowania energii, który rozwiązuje problemy związane z połączeniami sieciowymi energii odnawialnej. Błony odgrywają kluczową rolę w regulacji wydajności RFB, a selektywność jest zwykle kontrolowana przez wykluczenie wielkości lub wykluczenie Donnana.
 • Membrany zazwyczaj stanowią 40% kosztu stosu RFB, a opracowanie opłacalnych membran o wysokiej selektywności ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania szerokiego zastosowania. Tutaj opisano rodzaj membrany składającej się z bardzo obfitych materiałów pochodzących z natury, oparty na skalowalnym procesie produkcyjnym. Co więcej, osiąga się wysoką selektywność przypisywaną interakcjom gospodarz-gość między błonami i gatunkami redoks, które skutecznie łagodzą krzyżowanie się cząsteczek redoks-aktywnych.
 • Poprzez włączenie skrobi do matrycy chitozanu dla RFB cynkowo-jodowych, wysoce selektywne rozpoznawanie skrobi i chitozanu (gospodarza) w stosunku do trijodku (gościa) buduje „ścianę” blokującą aktywne materiały na bazie trijodku , tymczasem właściwości przewodzące takich membrana nie jest naruszona. Sprawdzony akumulator zapewnia sprawność kulombowska na poziomie 98,6% i sprawność energetyczną na poziomie 77,4% przy gęstości prądu 80 mA cm -2  , co wskazuje na obietnicę tak nowatorskiej i ekonomicznej konstrukcji membrany, wykraczającej poza tradycyjną chemię selektywności.

W pracy przedstawiono pierwsze kompleksowe badania usuwania frakcji naturalnej materii organicznej (NOM) przy użyciu membran ceramicznych w Afryce Południowej.

Badano szybkość usuwania masowych NOM (mierzonych jako UV 254  i usuwanie DOC %), frakcji biodegradowalnego rozpuszczonego węgla organicznego (BDOC), frakcji opartych na polaryzacji i frakcji fluorescencyjnego rozpuszczonego węgla organicznego (FDOM) z wody pobranej z wody pitnej oczyszczalnie ścieków (WTP) w Republice Południowej Afryki. Ponadto zbadano mechanizmy zanieczyszczania membran ceramicznych przez wody RPA.

Membrany ceramiczne usunęły ponad 80% DOC z próbek z przybrzeżnych oczyszczalni ścieków, podczas gdy w przypadku roślin śródlądowych usunięcie wyniosło od 60% do 75% DOC. FDOM został usunięty w co najmniej 80%, niezależnie od lokalizacji zakładu. Usunięcie BDOC przez membrany ceramiczne wynosiło ponad 85%. Frakcja hydrofobowa była najbardziej podatna na usuwanie przez membrany ceramiczne niezależnie od miejsca pobrania próbki (ponad 60% dla wszystkich miejsc). Wskaźnik świeżości (β:α) silnie skorelowany z usuwaniem UV 254  (R 2  = 0,96), stąd usuwanie UV 254  może służyć jako wskaźnik podatności na usuwanie tej klasy NOM przez membrany ceramiczne.

CellBrite™ Steady 405 Membrane Staining Kit, 500 Labelings

30105-1 Biotium KT 868 EUR

CellBrite™ Steady 405 Membrane Staining Kit, 100 Labelings

30105-T Biotium - 232 EUR

CellBrite™ Steady 405 Membrane Staining Kit, 100 Labelings

30105-T-1 Biotium KT 232 EUR

CellBrite™ Steady 488 Membrane Staining Kit, 500 Labelings

30106-1 Biotium KT 868 EUR

CellBrite™ Steady 488 Membrane Staining Kit, 100 Labelings

30106-T Biotium - 232 EUR

CellBrite™ Steady 488 Membrane Staining Kit, 100 Labelings

30106-T-1 Biotium KT 232 EUR

CellBrite™ Steady 550 Membrane Staining Kit, 500 Labelings

30107-1 Biotium KT 868 EUR

CellBrite™ Steady 550 Membrane Staining Kit, 100 Labelings

30107-T Biotium - 232 EUR

CellBrite™ Steady 550 Membrane Staining Kit, 100 Labelings

30107-T-1 Biotium KT 232 EUR

CellBrite™ Steady 650 Membrane Staining Kit, 500 Labelings

30108-1 Biotium KT 868 EUR

CellBrite™ Steady 650 Membrane Staining Kit, 100 Labelings

30108-T Biotium - 232 EUR

CellBrite™ Steady 650 Membrane Staining Kit, 100 Labelings

30108-T-1 Biotium KT 232 EUR

CellBrite™ Steady 685 Membrane Staining Kit, 500 Labelings

30109-1 Biotium KT 868 EUR

CellBrite™ Steady 685 Membrane Staining Kit, 100 Labelings

30109-T Biotium - 232 EUR

CellBrite™ Steady 685 Membrane Staining Kit, 100 Labelings

30109-T-1 Biotium KT 232 EUR

CellBrite™ Fix 555 Membrane Labeling Kit

30088-1 Biotium KT 576 EUR

CellBrite™ Fix 640 Membrane Labeling Kit

30089-1 Biotium KT 576 EUR

CellBrite™ Fix 488 Membrane Labeling Kit

30090-1 Biotium KT 669 EUR

CellBrite™ Red Cytoplasmic Membrane Dye

30023-1 Biotium EA 159 EUR

CellBrite™ Green Cytoplasmic Membrane Dye

30021-1 Biotium EA 159 EUR

CellBrite™ Orange Cytoplasmic Membrane Dye

30022-1 Biotium EA 159 EUR

CellBrite™ Blue Cytoplasmic Membrane-Labeling Kit

30024-1 Biotium KT 227 EUR

CellBrite™ Fix 555 Membrane Labeling Kit, Trial Size

30088-T Biotium 1KIT 163 EUR

CellBrite™ Fix 555 Membrane Labeling Kit, Trial Size

30088-T-1 Biotium KT 163 EUR

CellBrite™ Fix 640 Membrane Labeling Kit, Trial Size

30089-T Biotium 1KIT 163 EUR

CellBrite™ Fix 640 Membrane Labeling Kit, Trial Size

30089-T-1 Biotium KT 163 EUR

CellBrite™ Fix 488 Membrane Labeling Kit, Trial Size

30090-T Biotium 1KIT 195 EUR

CellBrite™ Fix 488 Membrane Labeling Kit, Trial Size

30090-T-1 Biotium KT 195 EUR

CellBrite™ NIR680 Cytoplasmic Membrane Dye, 2 mM in DMSO

30070-1 Biotium EA 159 EUR

CellBrite™ NIR750 Cytoplasmic Membrane Dye, 2 mM in DMSO

30077-1 Biotium EA 159 EUR

CellBrite™ NIR770 Cytoplasmic Membrane Dye, 2 mM in DMSO

30078-1 Biotium EA 159 EUR

CellBrite™ NIR790 Cytoplasmic Membrane Dye, 2 mM in DMSO

30079-1 Biotium EA 159 EUR

TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Green Fluorescence)

KTC4001-100T Abbkine 100 T 49 EUR

TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Green Fluorescence)

KTC4001-2000T Abbkine 2000 T 379 EUR

TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Green Fluorescence)

KTC4001-500T Abbkine 500 T 149 EUR

TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Orange Fluorescence)

KTC4002-100T Abbkine 100 T 49 EUR

TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Orange Fluorescence)

KTC4002-2000T Abbkine 2000 T 379 EUR

TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Orange Fluorescence)

KTC4002-500T Abbkine 500 T 149 EUR

Cell Navigator® Cell Plasma Membrane Staining Kit *Red Fluorescence*

22681-500Tests AAT Bioquest 500 Tests 222 EUR

Cell Navigator® Cell Plasma Membrane Staining Kit *Orange Fluorescence*

22680-500Tests AAT Bioquest 500 Tests 222 EUR

Cell Navigator® Cell Plasma Membrane Staining Kit *Green Fluorescence*

22682-500Tests AAT Bioquest 500 Tests 222 EUR

MemBrite™ Fix 405/430 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30092-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 405/430 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30092-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 405/430 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30092-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix 488/515 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30093-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 488/515 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30093-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 488/515 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30093-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix 543/560 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30094-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 543/560 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30094-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 543/560 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30094-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix 568/580 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30095-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 568/580 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30095-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 568/580 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30095-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix 594/615 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30096-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 594/615 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30096-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 594/615 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30096-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix 640/660 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30097 Biotium 1KIT 669 EUR

MemBrite™ Fix 640/660 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30097-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 640/660 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30097-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 640/660 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30097-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix 660/770 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30098-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 660/770 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30098-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 660/770 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30098-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix 680/700 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30099-1 Biotium KT 669 EUR

MemBrite™ Fix 680/700 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30099-T Biotium 1KIT 195 EUR

MemBrite™ Fix 680/700 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30099-T-1 Biotium KT 195 EUR

MemBrite™ Fix-ST 650/665 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30101-1 Biotium KT 649 EUR

MemBrite™ Fix-ST 650/665 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30101-T Biotium 1KIT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 650/665 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30101-T-1 Biotium KT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 667/685 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30102-1 Biotium KT 649 EUR

MemBrite™ Fix-ST 667/685 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30102-T Biotium 1KIT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 667/685 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30102-T-1 Biotium KT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 681/698 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30103-1 Biotium KT 649 EUR

MemBrite™ Fix-ST 681/698 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30103-T Biotium 1KIT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 681/698 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30103-T-1 Biotium KT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 755/777 Cell Surface Staining Kit, 500 Reactions

30104-1 Biotium KT 649 EUR

MemBrite™ Fix-ST 755/777 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30104-T Biotium 1KIT 188 EUR

MemBrite™ Fix-ST 755/777 Cell Surface Staining Kit, 100 Reactions

30104-T-1 Biotium KT 188 EUR

Cell Cycle Staining Kit

KTA2020-100T Abbkine 100 T 119 EUR

Cell Cycle Staining Kit

KTA2020-50T Abbkine 50 T 69 EUR

Cell Cycle Staining Kit

KTA2020-each Abbkine each Ask for price

Live/Dead Cell Staining Kit

55R-1434 Fitzgerald 100 tests 500 EUR

EZCell? Intracellular Zinc Staining Kit (Cell-Based)

K525-50 Biovision each 679.2 EUR

Live-Dead Cell Staining Kit

GWB-AXR262 GenWay Biotech 100 stainings Ask for price

Live-Dead Cell Staining Kit

K501-100 Biovision each 561.6 EUR

Live-Dead Cell Staining Kit

K2081-100 ApexBio 100 staining 552 EUR

Live-Dead Cell Staining Kit

K2081-1000 ApexBio 1000T 112 EUR

Live-Dead Cell Staining Kit

K2081-500 ApexBio 500T 68 EUR

Lysosomal Cytotoxicity Dual Staining Kit (Cell-Based)

K458-50 Biovision each 686.4 EUR

Autophagy/Cytotoxicity Dual Staining Kit (Cell-Based)

K449-50 Biovision each 652.8 EUR

Cell Staining Buffer

E-CK-A107-100mL Elabscience Biotech 100 mL 20 EUR

Cell Staining Buffer

E-CK-A107-200mL Elabscience Biotech 200 mL 35 EUR

Cell Staining Buffer

E-CK-A107-500mL Elabscience Biotech 500 mL 60 EUR

Cell Staining Buffer

E16FXP005 EnoGene 500 ml 40 EUR

Cell Staining Buffer

E-CK-A107-each Elabscience Biotech each Ask for price

PI Staining Kit

abx097208-1Kit Abbexa 1 Kit 276 EUR

HE Staining Kit

E-IR-R117-100mL Elabscience Biotech 100mL 240 EUR

HE Staining Kit

E-IR-R117-10mL Elabscience Biotech 10mL 35 EUR

HE Staining Kit

E-IR-R117-50mL Elabscience Biotech 50mL 150 EUR

HE Staining Kit

E-IR-R117-each Elabscience Biotech each Ask for price

DAPI Staining Kit

abx097206-1Kit Abbexa 1 Kit 276 EUR

TRAP Staining Kit

KT-008 Kamiya Biomedical Company 1 kit 747 EUR

DAPI Staining Kit

abx097206-100l Abbexa 100 µl 162.5 EUR

DAPI Staining Kit

abx097206-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

DAPI Staining Kit

abx097206-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Silver Staining Kit

ML123-1KT EWC Diagnostics 1 unit 201.16 EUR

Live and Dead Cell Double Staining Kit

KTA1001-100T Abbkine 100 T 79 EUR

Live and Dead Cell Double Staining Kit

KTA1001-2000T Abbkine 2000 T 239 EUR

Live and Dead Cell Double Staining Kit

KTA1001-500T Abbkine 500 T 139 EUR

STAT Double Staining ragent for Double staining Mo

NB330DB Innovex 25 ml 595 EUR

STAT Double Staining reagent for Double staining o

NB326DB Innovex 25 ml 595 EUR

STAT Double Staining Reagent for Double staining o

NB327DB Innovex 25 ml 595 EUR

ELVIS ID Staining Kit

SK-ELVIS-100 Quidel 100 Tests Ask for price

ELVIS ID Staining Kit

SK-ELVIS-1000 Quidel 1000 Tests Ask for price

ELVIS ID Staining Kit

SK-ELVIS-200 Quidel 200 Tests Ask for price

ELVIS ID Staining Kit

SK-ELVIS-500 Quidel 500 Tests Ask for price

Hoechst 33342 Staining Kit

abx097207-1Kit Abbexa 1 Kit 276 EUR

Hoechst 33342 Staining Kit

abx097207-100l Abbexa 100 µl 162.5 EUR

Hoechst 33342 Staining Kit

abx097207-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Hoechst 33342 Staining Kit

abx097207-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Pancreatic beta cell fluorescent staining kit

KT-702 Kamiya Biomedical Company 24 tests 771 EUR

Trypan Blue Staining Cell Assay Kit

APB0003-10 Alphabioregen 5ml 0.1 EUR

Live NucRed staining kit

EGY069 EnoGene >100T 210 EUR

Cell Navigator® Live Cell Tubulin Staining Kit

23170-100Slides AAT Bioquest 100 Slides 222 EUR

Cell Navigator® Live Cell Tubulin Staining Kit

23171-300Slides AAT Bioquest 300 Slides 446 EUR

Stains All Gel Staining Kit

KT-792 Kamiya Biomedical Company 20 tests 737 EUR

Live NucGreen staining kit

EGY068 EnoGene >100T 210 EUR

Dead NucGreen staining kit

EGY070 EnoGene >100T 210 EUR

CellPaintâ„¢ TSP membrane stain

22700-500Tests AAT Bioquest 500 Tests 222 EUR

JBScreen Membrane 1-4 - All 4 kits

M-CS-309 MiTeGen 4 Kits 1349 EUR

Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (CPD)

KT-918 Kamiya Biomedical Company 96 tests 731 EUR

Dual- Color AP Staining Kit

AP100D-1 SBI 100 Assays 494.4 EUR

CometAssay Silver Staining Kit

4254-200-K Biotechne 200 Tests 390.96 EUR

β-Galactosidase Staining Kit

AKR-100 Cell Biolabs 1 kit 345 EUR

Red-Color AP Staining Kit

AP100R-1 SBI 50 Assays 314.4 EUR

EnoGeneEXBlueTM One Step Rapid Gel Staining kit

EGU002-100 EnoGene 100ml 60 EUR

EnoGeneEXBlueTM One Step Rapid Gel Staining kit

EGU002-500 EnoGene 500ml 90 EUR

Beta Galactosidase Staining Kit

55R-1541 Fitzgerald 250 assays 300 EUR

Blue-Color AP Staining Kit

AP100B-1 SBI 50 Assays 203 EUR

OOSB00015-500ML - Cell Staining Buffer

OOSB00015-500ML Aviva Systems Biology 500mL 119 EUR

OOSB00016-250ML - Cell Staining Buffer

OOSB00016-250ML Aviva Systems Biology 250mL 69 EUR

OOSB00017-100ML - Cell Staining Buffer

OOSB00017-100ML Aviva Systems Biology 100mL 39 EUR

StemTAG™ Alkaline Phosphatase Staining Kit (Red)

CBA-300 Cell Biolabs 100 assays 385 EUR

Coplin Staining Jar

08415-3 Polysciences Europe GmbH 3sets 84 EUR

Human Histochemistry Staining Kit

20-abx299039 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 tests
 • 500 tests
 • 50 tests

Beta-Galactosidase Staining Kit

GWB-AXR372 GenWay Biotech 200 assays. Ask for price

Alkaline Phosphatase Staining Kit

K2035-50 Biovision 50 assays 454.8 EUR

Beta-Galactosidase Staining Kit

K2182-250 ApexBio 250 assays 274 EUR

Beta-Galactosidase Staining Kit

K802-250 Biovision each 352.8 EUR

Nerve Terminal Staining Kit I

70030-1 Biotium KT 605 EUR

Nerve Terminal Staining Kit V

70034 Biotium 1SET 605 EUR

Nerve Terminal Staining Kit V

70034-1 Biotium KT 605 EUR

Purple-Color AP Staining Kit

AP100P-1 SBI 100 Assays 235 EUR

DNA Staining Reagent

abx299713-100g Abbexa 100 µg Ask for price

DNA Staining Reagent

abx299713-20g Abbexa 20 µg 300 EUR

DNA Staining Reagent

abx299713-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Nerve Terminal Staining Kit IIA

70031-1 Biotium 1SET 322 EUR

Nerve Terminal Staining Kit IIB

70031-1-1 Biotium KT 395 EUR

Nerve Terminal Staining Kit III

70032-1 Biotium KT 513 EUR

Red Active Caspase Staining Kit

K2052-100 ApexBio 100 assays 418 EUR

Red Active Caspase Staining Kit

K2052-25 ApexBio 25 assays 285.6 EUR

Lipid (Oil Red O) staining Kit

K580-24 Biovision each 542.4 EUR

EnoGeneEXBlueTM One Step Rapid Protein Staining Kit

EGQ0051 EnoGene 100ml 145 EUR

EnoGeneEXBlueTM One Step Rapid Protein Staining Kit

EGQ0052 EnoGene 500ml 225 EUR

StemTAG™ Alkaline Phosphatase Staining Kit (Purple)

CBA-306 Cell Biolabs 100 assays 385 EUR

DNA Ploidy Analysis Staining Kit

K1439-1 Biovision each 705.6 EUR

DNA Ploidy Analysis Staining Kit

K1439-5 Biovision each 2402.4 EUR

Propidium Iodide (PI) Staining Kit

abx097208-100l Abbexa 100 µl 162.5 EUR

Propidium Iodide (PI) Staining Kit

abx097208-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Propidium Iodide (PI) Staining Kit

abx097208-200l Abbexa 200 µl Ask for price

DAPI staining kit (ready to use) 

EGY0621 EnoGene 10mL 85 EUR

DAPI staining kit (ready to use) 

EGY0622 EnoGene 50mL 185 EUR

Alcian Blue (pH 2.5) Staining Kit

AFR-1 ScyTek Laboratories 250 ml ea. 127.28 EUR

Alcian Blue (pH 2.5) Staining Kit

AFR-2 ScyTek Laboratories 30 ml ea. 63 EUR

Stayrightâ„¢ Purple HRP Staining Kit

45905 AAT Bioquest 5 mL 112 EUR

Stayrightâ„¢ Purple HRP Staining Kit

45905-5mL AAT Bioquest 5 mL 109 EUR

Stayrightâ„¢ Purple HRP Staining Kit

45906 AAT Bioquest 50 mL 341 EUR

Stayrightâ„¢ Purple HRP Staining Kit

45906-50mL AAT Bioquest 50 mL 334 EUR

Hematoxylin and Eosin Staining Kit

K1142-1000 ApexBio 2×500mL 62 EUR

TRAP Staining Kit with Osteoplates

KT-651 Kamiya Biomedical Company 1 kit 1003 EUR

Hochst33342/PI Double Staining Kit

E37F032-100-tests EnoGene 100tests 66.67 EUR

Cell Navigator® Lysosome Staining Kit *NIR Fluorescence*

22652-500Tests AAT Bioquest 500 Tests 222 EUR

Cell Navigator® Lysosome Staining Kit *Red Fluorescence*

22658-500Tests AAT Bioquest 500 Tests 166 EUR

MITOCHONDRIAL MEMBRANE POTENTIAL KIT Kits (OKSA11298)

OKSA11298 Aviva Systems Biology 500 Tests 1147.2 EUR

MITOCHONDRIAL MEMBRANE POTENTIAL KIT Kits (OKSA11300)

OKSA11300 Aviva Systems Biology 500 Tests 1147.2 EUR

Cell Navigator® Lysosome Staining Kit *Blue Fluorescence*

22655-500Tests AAT Bioquest 500 Tests 166 EUR

Hoechst 33342 / PI Double Staining Kit

abx097209-1Kit Abbexa 1 Kit 292.8 EUR

Calcein AM/PI Double Staining Kit

E-CK-A354-each Elabscience Biotech each Ask for price

CaspGLOW Active Caspase Staining Kit

55R-1292 Fitzgerald 25 assays 613 EUR

Cell Navigator® Lysosome Staining Kit *Green Fluorescence*

22656-500Tests AAT Bioquest 500 Tests 166 EUR

DNA STAINING AGENT (1ML)

NOVELJUICE Consort each 80 EUR

Alkaline Phosphatase Red Staining kit

TBS2080 Tribioscience 50 tests 89 EUR

Cell Navigator® Lysosome Staining Kit *Orange Fluorescence*

22657-500Tests AAT Bioquest 500 Tests 166 EUR

Calcein-AM/PI Double Staining Kit

E-CK-A354-100Assays Elabscience Biotech 100 Assays 100 EUR

Calcein-AM/PI Double Staining Kit

E-CK-A354-2000Assays Elabscience Biotech 2000 Assays 600 EUR

Calcein-AM/PI Double Staining Kit

E-CK-A354-500Assays Elabscience Biotech 500 Assays 300 EUR

Red Active Caspase-3 Staining Kit

K2053-100 ApexBio 100 assays 610 EUR

Red Active Caspase-3 Staining Kit

K2053-25 ApexBio 25 assays 285.6 EUR

Red Active Caspase-8 Staining Kit

K2054-100 ApexBio 100 assays 490 EUR

Red Active Caspase-8 Staining Kit

K2054-25 ApexBio 25 assays 285.6 EUR

Red Active Caspase-9 Staining Kit

K2055-100 ApexBio 100 assays 610 EUR

Red Active Caspase-9 Staining Kit

K2055-25 ApexBio 25 assays 285.6 EUR

Calcein-AM/PI Double Staining Kit

E37F030-500-tests EnoGene 500tests 266.67 EUR

Calcein-AM/PI Double Staining Kit

E37F031-1000-tests EnoGene 1000tests 526.67 EUR

Alkaline Phosphatase Blue Staining kit

TBS2085 Tribioscience 50 tests 89 EUR

Hematoxylin Staining Buffer

E-IR-R120-15mL Elabscience Biotech 15mL 60 EUR

Hematoxylin Staining Buffer

E-IR-R120-50mL Elabscience Biotech 50mL 170 EUR

Hematoxylin Staining Buffer

E-IR-R120-5mL Elabscience Biotech 5mL 25 EUR

Hematoxylin Staining Buffer

E-IR-R120-each Elabscience Biotech each Ask for price

Four color suit nuclear staining Kit

EGY071 EnoGene 100T 1190 EUR

Foxp3/Transcription Factor Staining Kit

E-CK-A108-20Assays Elabscience Biotech 20 Assays 75 EUR

Fluorescein Active Caspase Staining Kit

K2047-100 ApexBio 100 assays 610 EUR

Fluorescein Active Caspase Staining Kit

K2047-25 ApexBio 25 assays 285.6 EUR

Foxp3/Transcription Factor Staining Kit

E-CK-A108-each Elabscience Biotech each Ask for price

Hoechst 33342 staining kit (ready to use) 

EGY0631 EnoGene 10mL 50 EUR

Hoechst 33342 staining kit (ready to use) 

EGY0632 EnoGene 50mL 160 EUR

Hoechst 33258 staining kit (ready to use) 

EGY0641 EnoGene 10mL 50 EUR

Hoechst 33258 staining kit (ready to use) 

EGY0642 EnoGene 50mL 145 EUR

PI / RNase Staining Buffer

20-abx090619 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 tests
 • 50 tests

PI / RNase Staining Buffer

abx090619-100l Abbexa 100 µl 162.5 EUR

PI / RNase Staining Buffer

abx090619-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

PI / RNase Staining Buffer

abx090619-200l Abbexa 200 µl 200 EUR

Cell Navigator® Mitochondrion Staining Kit *Red Fluorescence*

22668-500Assays AAT Bioquest 500 Assays 222 EUR

Cell Navigator® Mitochondrion Staining Kit *NIR Fluorescence*

22670-500Assays AAT Bioquest 500 Assays 222 EUR

HISTOCHEMISTRY STAINING TRAY

ATC-12 IBI Scientific 12 PLACE - CLEAR LID 226.1 EUR

HISTOCHEMISTRY STAINING TRAY

ATC-24 IBI Scientific 24 PLACE - CLEAR LID 342.21 EUR

HISTOCHEMISTRY STAINING TRAY

AT-12 IBI Scientific 12 PLACE - BLACK LID 226.1 EUR

HISTOCHEMISTRY STAINING TRAY

AT-24 IBI Scientific 24 PLACE - BLACK LID 342.21 EUR

Exosome fluorescent staining

S104 101Bio - 800 EUR

Badanie wykazało, że membrany ceramiczne mogą być cenną technologią, jeśli zostaną zintegrowane z istniejącymi oczyszczalniami ścieków. PUNKTY PRAKTYKÓW: Usunięcie parametrów objętościowych przez membranę ceramiczną było większe niż w przypadku konwencjonalnych procesów jednostkowych stosowanych we wszystkich oczyszczalniach próbek wody. Frakcja NOM oparta na hydrofobowej polarności była najbardziej podatna na usuwanie przez membrany ceramiczne, niezależnie od lokalizacji oczyszczalni ścieków. Frakcje oparte na polaryzacji, aromatyczności i początkowej DOC miały łączny wpływ na usuwanie materii organicznej przez membrany ceramiczne, co wyjaśnia trzeci główny składnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.