Metylacja DNA genu insulinopodobnego czynnika wzrostu 2 w komórkach trofoblastu wydłużonego zarodka bydła

Metylacja DNA jest niezbędnym znacznikiem epigenetycznym dla rozwoju zarodka i może być podatna na czynniki środowiskowe, takie jak warunki <i>in vitro</i>. Celem tego badania była weryfikacja wpływu hodowli <i>in vitro</i> do dnia (D) 14 rozwoju na wielkość zarodka i wzorzec metylacji DNA insulinopodobnego czynnika wzrostu <i>2< /i> (<i>IGF2</i>)-wdrukowany gen. Aby to osiągnąć, wyprodukowaliśmy zarodki bydlęce całkowicie […]

Continue Reading

Zrozumienie efektu Warburga: metaboliczne wymagania proliferacji komórek

W przeciwieństwie do normalnych komórek zróżnicowanych, które polegają głównie na mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej w celu wygenerowania energii potrzebnej do procesów komórkowych, większość komórek nowotworowych polega na glikolizie tlenowej, zjawisku zwanym „efektem Warburga”. „ Glikoliza tlenowa jest jednak nieefektywnym sposobem wytwarzania adenozyno-5′-trifosforanu (ATP), a korzyści, jakie daje komórkom rakowym, są niejasne. Proponujemy tutaj, że metabolizm komórek rakowych, […]

Continue Reading
Effects of common inorganic anions on the ozonation of polychlorinated diphenyl sulfides on silica gel: Kinetics, mechanisms, and theoretical calculations

Effects of common inorganic anions on the ozonation of polychlorinated diphenyl sulfides on silica gel: Kinetics, mechanisms, and theoretical calculations

On this work, the ozonation properties of two,2′,3′,4,5-pentachlorodiphenyl sulfide (PeCDPS) was systematically studied, with particular emphasis on the underlying mechanism for the results of inorganic ions. Kinetic experiments present that frequent ions can considerably scale back the oxidative properties of ozone, apart from SO32- and Cu2+. The inhibition impact of anions has been defined by the […]

Continue Reading
Lethal Effects of a Silica Gel + Pyrethrins (Drione) on Amblyomma americanum (Ixodida: Ixodidae) Larvae and Nymphs

Lethal Effects of a Silica Gel + Pyrethrins (Drione) on Amblyomma americanum (Ixodida: Ixodidae) Larvae and Nymphs

Ixodids (onerous ticks) ingest blood from host animals, they usually can transmit pathogenic organisms that induce medical and veterinary illnesses. As resistance to artificial standard acaricides turns into extra widespread, various ways are coming underneath heightened scrutiny.   Laboratory bioassays have been used to evaluate the efficacy of CimeXa, a commercially out there silica gel […]

Continue Reading
Nano-Silica Sol-Gel and Carbon Nanotube Coupling Effect on the Performance of Cement-Based Materials.

Nano-Silica Sol-Gel and Carbon Nanotube Coupling Effect on the Performance of Cement-Based Materials.

Carbon nanotubes (CNTs) have proven promise for bettering the mechanical efficiency of cement composites by means of crack-bridging and frictional pull-out. The interactive behaviors between CNTs and cement matrix act are essential in optimizing the reinforcement of CNTs in cement composites. This research investigates the consequences of nano-silica (NS) sol-gel on the interactive behaviors of […]

Continue Reading
Exploring encapsulation mechanism of DNA and mononucleotides in sol-gel derived silica.

Exploring encapsulation mechanism of DNA and mononucleotides in sol-gel derived silica.

The encapsulation mechanism of DNA in sol-gel derived silica has been explored with a objective to elucidate the affect of DNA conformation on encapsulation and to find out the character of chemical/bodily interaction of DNA with silica all through and after sol-gel transition. On this respect, double stranded DNA and dAMP (2′-deoxyadenosine 5′-monophosphate) had been […]

Continue Reading