Rola elastazy neutrofilowej w progresji elastozy słonecznej

Myszy bezwłose (SKH-1) połączono z myszami Beige (C57B/bb) w celu wytworzenia bezwłosej myszy  z niedoborem elastazy neutrofili (hhbb). Myszy te poddano działaniu 0,09 J promieniowania UVB przez 5 miesięcy, aby sprawdzić, czy elastaza neutrofilowa była ważnym czynnikiem w przebudowie elastyny ​​i rozwoju elastoz słonecznych. Analiza neutrofili w otrzewnej potwierdziła, że  ​​mysz hhbb  miała niedobór elastazy, zachowując tylko 10% takiej aktywności […]

Continue Reading